Skip to main content

Microsoft Viva: een intranet voor Teams? Microsoft heeft Viva geïntroduceerd, een nieuw “employee experience platform”. De intranet-achtige oplossing brengt meerdere Microsoft-diensten samen.

Wat is Microsoft Viva?

Viva is een platform dat moet dienen als startpunt voor werknemers om bij de verschillende resources van zijn bedrijf te kunnen komen. Er is integratie met SharePoint, Yammer, LinkedIn Learning, Teams en vele andere diensten van Microsoft. Microsoft hoopt dat bedrijven hiermee in staat kunnen zijn om een bedrijfscultuur met hun werknemers te onderhouden. Ook al zijn ze vrijwel nooit op kantoor.

Viva is bedoeld om werknemers in elk deel van hun werkproces bij te staan, vanaf de eerste keer dat ze zich aanmelden tot samenwerken met collega’s en nieuwe vaardigheden opdoen met educatieprogramma’s. Het geheel draait op Microsoft 365 en kan samenwerken met alle mogelijkheden die dat platform biedt.

Verschillende onderdelen

Het pakket bestaat uit verschillende onderdelen. Met Viva Connections kun je het nieuws, beleid, extra’s en interne groepen van het bedrijf inzien. Viva Learning voorziet de gebruiker van middelen om nieuwe vaardigheden te leren. Viva Topics dient als een platform waarop werknemers intern kennis kunnen delen.

Dan is er nog Viva Insights. Daarmee kunnen managers een beeld krijgen van de status van hun team. Als voorbeeld of er mogelijk werknemers risico lopen op een burn-out.

Voor privacyredenen worden specifieke gebruikers niet aangegeven. De managers kunnen vervolgens bijvoorbeeld adviezen geven om notificaties uit te zetten of prioriteiten te stellen.

Microsoft Vivia

Viva Connections

Ons onderzoek leert dat bijna 60% van de werknemers zich sinds de omslag naar telewerk minder met hun team verbonden voelen. Het valt niet mee om de kameraadschap te evenaren die vroeger ontstond uit team- en personeelsbijeenkomsten, uitstappen en events. Stel je eens in de plaats van een nieuwe medewerker. Deze collega is nog nooit op kantoor is geweest en nog geen enkele collega persoonlijk heeft ontmoet …

Viva Connections gebruik je via Teams en biedt één toegangspunt voor interne communicatie en betrokkenheid van werknemers. Beschouw het als de toegangspoort naar je digitale werkplaats.

Viva Connections bouwt voort op Microsoft 365-potentieel zoals SharePoint om een beheerde, merkgelabelde bestemming voor werknemers te verschaffen. Bedrijfsleiders kunnen via personeelsmeetings (‘town halls’) contact leggen met hun mensen, en werknemers hebben toegang tot het hele pakket van bedrijfsnieuws, bedrijfsbeleid en bedrijfsvoordelen maar ook tot hun resourcegroepen of community’s waarvan ze deel willen uitmaken via integratie van Microsoft Viva met Yammer. Een persoonlijke toestroom en een dashboard helpen je alle nuttige en gewenste resources te vinden vanuit Viva en van andere apps in je digitale werkplek.

Microsoft Vivia

Viva Insights

Voor managers biedt Viva Insights datagestuurde inzichten en aanbevelingen (met privacybescherming) ter bevordering van gezondheid en succes van hun teams. Zo kan Viva Insights een manager helpen na te gaan of een burn-out dreigt bij een team, en ook aanbevelingen leveren zoals het team aanmoedigen om meldingen uit te schakelen, agenda’s te blokkeren en dagelijkse prioriteiten in te stellen om te focussen op het belangrijkste.

Viva hanteert data en signalen vanuit Teams, Outlook en andere apps en diensten binnen Microsoft 365, maar bouwt ook voort op bestaande investeringen in een organisatie. Een klant kan gebruik maken van data vanuit tools van derden zoals Zoom, Workday en SAP SuccessFactors.

Om de privacy en de veiligheid te beschermen, gebruikt Viva de-identificatie en differentiële privacy (with link to our explanation on that term). Dit betekent dat persoonlijke ‘insights’ enkel zichtbaar zijn voor de werknemer. Insights voor managers en leaders worden gegenereerd met behulp van geaggregeerde en gede-identificeerde data.

Microsoft Vivia

Viva Topics

Iedereen kan erover meespreken: het valt niet altijd mee om een expert te vinden, bedrijfsafkortingen te begrijpen of de juiste content te vinden. Dat geldt nog meer als je nieuw bent of in je eentje telewerkt. Uit eigen onderzoek weten we dat mensen het equivalent van 7 weken per jaar spenderen aan het opzoeken of hersamenstellen van informatie.

Dankzij Viva Topics kan je jezelf wapenen met de kennis die ergens binnen de eigen organisatie circuleert, of mensen verbinden met die kennis, en dit via de apps die ze dagelijks gebruiken.

Beschouw Viva Topics als een soort Wikipedia met al het enorme potentieel van AI voor jouw organisatie. Viva Topics gebruikt AI voor de automatische ordening van kennis en expertise binnen de hele organisatie tot relevante categorieën zoals ‘projecten’, ‘producten’, ‘processen’ en ‘klanten’.

Viva Topics bewaart automatisch het overzicht over topic cards terwijl mensen actief zijn in apps als Office, SharePoint en Teams. Als werknemers op zo’n card klikken, verschijnt een specifieke Topic Page met documenten, clips en mensen die ermee te maken hebben.

Experts binnen het bedrijf kunnen ook helpen bij het beheren van de informatie in Topics door hun kennis te delen via eenvoudige, handig aan te passen websites die Microsoft Topic Pages noemen.

Topics overschouwt content uit de Microsoft Cloud, maar ook informatie uit diensten van derden zoals ServiceNow en Salesforce. Het bouwt voort op integraties die worden ontwikkeld door partners zoals Accenture, BA Insight, Raytion en ClearPeople. Dankzij Graph connectors wordt het gemakkelijk om verbanden te leggen met nog meer content die werknemers mogelijk nuttig kunnen vinden.

Microsoft Vivia

Viva Learning

Een recent rapport van LinkedIn wees uit dat 94% van de werknemers langer in een bedrijf zou blijven als dit meer zou investeren in hun leer- en ontwikkelingsproces. Viva Learning helpt om van leren een natuurlijk aspect van de bedrijfscultuur én van de dagelijkse routine van elke werknemer te maken.

Met Viva Learning kunnen werknemers vlot alles ontdekken en delen, van opleidingscursussen tot inhoud binnen microlearning. Managers van hun kant krijgen de tools die ze nodig hebben om leermogelijkheden toe te wijzen, na te gaan of cursussen werden afgewerkt, en op die manier een leercultuur te bevorderen.

Viva Learning creëert een centrale hub voor leren in Teams. Met behulp van AI wordt de juiste inhoud op het juiste moment aangeboden. Hierbij wordt inhoud gebundeld van LinkedIn Learning, Microsoft Learn, de eigen content van de organisatie en opleidingen van vooraanstaande dienstverleners zoals Skillsoft, Coursera, Pluralsight en edX.

Viva Learning werkt ook met vooraanstaande leerbeheersystemen. Microsoft heeft bevestigd al partnerships te hebben met Cornerstone OnDemand, Saba en SAP SuccessFactors en er volgt nog meer!

Microsoft Vivia

Ervaar Microsoft Viva vandaag nog

Zin om kennis te maken met Microsoft Viva? Viva Topics is vanaf vandaag op grote schaal beschikbaar. Verder kondigde Microsoft ook al de openbare preview van Viva Insights aan, én een preview in besloten kring van Viva Learning. Het hele jaar 2021 door zal Microsoft overigens nog meer innovaties aankondigen. Wanneer hierover meer bekend is zullen we dit delen op onze website.

Close Menu